hu

Gant Elizabet - Varjú Viki és Szarka Szandra barátsága 

Gant Elizabet - Varjú Viki és Szarka Szandra barátsága


Volt egyszer egy varjú, akit úgy hívtak, hogy Viki. Büszkén énekelt egy őszi reggelen, mellyel felébresztette Szarka Szandrát.

- Varjú Viki, hagyd abba a károgást! - szólt rá Szandra.

- Én gyönyörűen danolászom - válaszolta Viki. - Te miben vagy jó? - vetette oda hetykén a szarkának.

- Én képes vagyok megszerezni a legszebb, legragyogóbb ékszert, ami a világon van - lelkendezett Szarka Szandra.

Varjú Viki hitetlenkedett.

- Az lehetetlen. Mutasd, mit sikerült eddig szerezned?

A két madár elrepült Szarka Szandra fészkéhez. Az otthonába érve a kis tollas elővette féltve őrzött kincseit: egy aranygyűrűt és egy törött brosst.

- Egyik sem csillog úgy, mint a Nap - károgta Varjú Viki.

- Ebben igazad van - szólt szomorúan Szarka Szandra. - De becsületemre mondom, felkutatom a legragyogóbb tárgyat, mely úgy fénylik, akár a Nap!

- Segítek! - szólt kedvesen a varjú

Így közösen útra keltek, és köröztek az emberek faluja felett. Telt-múlt az idő, szárnyaik egyre fáradtak, de bizony csillogó ékszerre nem akadtak. Varjú Viki javasolta, hogy egy takaros portára szálljanak le megpihenni. Így is tettek. Ennek a teleknek a gazdasszonya éppen az udvaron fésülgette gyönyörű, hosszú haját, mikor Szarka Szandrát megbabonázta a hölgy kezében lévő, a Nap fényében megcsillanó, apró tükör.

- Megtaláltam a legdrágább, legszebben csillogó értéktárgyat - mondta Szarka Szandra csőrével a tükör felé mutatva. - De nem tudom megszerezni - szólt szomorú hangon.

- Van egy ötletem - vágott közbe Varjú Viki. - Elkezdek énekelni, hogy azzal eltereljem a hölgy figyelmét, te addig elcsenheted a kis kincset.

Szarka Szandra fölszállt a magasba, míg Varjú Viki dalra fakadt.

- Mi ez a nagy károgás ezen a szép őszi napon? - kérdezte a gazdasszony. Letette a tükröt, a hang irányába futott, ahol megpillantotta a fűben álldogáló varjút. A madár nagy, ártatlan szemekkel nézett az asszonyra.

Közben a szarka elcsente a kis tükröt, mely úgy fénylett, akár a Nap.

- Megvan, mehetünk! - szólt Szarka Szandra Varjú Vikinek. - Azonban ahogy kimondta ezeket a szavakat, csőréből kiesett a kis tükör, egyenesen a gazdasszony kezébe.

- Mi a mennykő történik itt? - kérdezte haragosan az asszony. - Eredjetek innen! - majd elkergette Szarka Szandrát és Varjú Vikit a portáról.

A két madár nem búsult, hanem inkább örültek annak, hogy megmenekültek, és rátaláltak a legnagyobb kincsre, a barátságra.Szerkesztette: Budai Orsolya

Képek forrása: Pinterest

____________________

KORTÁRS TÜKÖR

Irodalmi és Művészeti Magazin

-

www.orsolyabudai.com

-

https://budaiorsolya.blogspot.com