hu

MŰVÉSZETEK TALÁLKOZÁSA

A MÚZSA CSÓKJA 


Festmény: ANDREJ CHERNYSH, ukrán kortárs festőművész


_________________


TAMÁS ANDREA

ÉBRED A HOLD


Felkel a holnap, villanyt olt a Nap,

bearanyozza fénye a reggelt,

a perc versenyt fut a teendőkkel,

mozgósítja az ébredő embert.


Nyüzsgéssel telik meg a város,

mindenki siet, gyűlik a dolga,

macskakövön vándorol az árnyék,

tik-tak, tik-tak, estére jár az óra.


Elfárad a zsongás az időben,

elnémul minden, a szél mesélget...

Jó éjt, kedveseim! - ébred a Hold,

s csillagokba ír tündérmeséket!


____________________


GÁLL JÚLIA


Holdfénykapun át

csillagok közt lopakszik

az éj, reményt kelt.

~

Ásító ablakok

fényében élet látszik

ébred a reggel.

~

Felhő takarja

a kék eget, könnyeket

ontva a földre.


___________________


DEÁK ÉVA

IDŐMALOM


csak úgy pereg az idő malma

hanyatlik a természet,

oly nagy alázattal, mint

azt lélekarccal ember tevé

cipeli az terheket , bár színes

maszkja élénkké teszi

és az elmúlás csendje

tagadhatatlanul követi

a természet ősidők óta

bekövetkező rendjét

mint öreganyját a gyermek

kíséri el az útra

..."azt a szép, régi asszonyt, amint

a fényben elmegy."


idézet: József Attila

___________________


ZSATKOVICS EDIT


Hold

csillag

teríti

rám palástját

hiába várlak

~

Lámpafényekkel

játszik az est csillámlik

csillag sziporkáz

~

nem jön álom el

nem jön angyalszárnyon

hervad már időm

~

brokátselyembe

burkolózott bolondos

alabastroméj


___________________


DOBAI DÁVIDNÉ BAJNÓCZI PIROSKA

ÜDÉN


A lég lágy melege derengett

Átjárta bőröm szivacsát

Belülről üdeséggel táplált

Majd lebegéssel keringett

A sötétség fel se tűnt

Megszeppenve elillant

Szíven szúrt a pillanat

S Te örökre itt maradsz

~~~

Korom sötétség

Sziporkázó fényekben

Röppen csillagom

~~~

RAGYOGÓ DIMENZIÓ


Sötét lepelbe borultak az árnyak

Álmainkra lámpa fények vigyáznak

Koppannak körülöttem a léptek

Bentről csillám melegek szóródnak

A szívem csücskeivel összevillanak

S fentről fény zónákon át suhintások érnek

Felnézek, előre aranysárga bársony utam visz

A hívó hang ragyogó dimenzióba int

~~~

FÉNY

Ablakon fátyol tölcsér

Vonzásban

Zsendül a füzér


____________________


KINCSES JÁNOS


Szunyókál a festő vásznán,

- így festette meg a Mester;

ódon város. Éjfél van már.

Kék az éjjel, mint a tenger.

De amikor üt az óra,

tizenkettőt kondít halkan,

vén házakban varázsszóra

mozgás támad, élet moccan.

Csapjunk most egy görbe estét,

- így a téren álló bérház.

Megmozdítja öreg testét,

ropog a fal, lehull a máz.

Sebaj! - kurjant a vén kocsma.

Van itt festék, amennyi kell.

Nézd a lámpák telve vannak

aranysárga-szín festékkel.

Megszólal a Hold is fentről:

- Ha lehetne, én is jönnék.

Gondoskodnék én festékről

Veletek, ha, vígadhatnék.

Gyere, várunk, szállj le hozzánk!

- invitálják a vendéget.

Arany-fényed, kérünk öntsd ránk!

Mind' örömmel látunk téged.

Folyik már a víg mulatság,

arany csorog utcán, falon.

Aranyban tipeg a nagysád,

Arany-szín a sokadalom.

De a hajnal elközelgett.

Megfakítja a színeket.

Ami arany, mind szürke lett,

Csodás estélynek vége lett.

___________________


BUDAI ORSOLYA

ÉBRED A HOLNAP


Csendbe burkolózik a pillanat

arany fénybe öltözik az este,

macskaköveken elnémul a perc,

s az óra éjfélt kongat sietve.

Hallgat az égbolt, elszunnyad a tér,

csupán a csillagok csacsognak...

- Jó éjt, Kedveseim! - ásít a Hold,

s mosolygó arcán ébred a holnap.


2020

___________________

Szerkesztette: Budai Orsolya

Kép forrása: Pinterest

___________________

#művészet #festészet #vizuáliskultúra

#képesutazás #képesnapindítópillanatok

#egykortyművészet #nyárizáporfelhőköntösszellőtánc #gyöngyszemeink #kortárstükörirodalmiésművészetimagazin #gyöngykaláris #AndrejChernysh #BudaiOrsolya #TamásAndrea #GállJúlia #DeákÉva #ZsatkovicsEdit #DobaiDávidné #KincsesJános

_______________________


KORTÁRS TÜKÖR

Irodalmi és Művészeti Magazin

-

www.orsolyabudai.com

-

https://budaiorsolya.blogspot.com