hu

MŰVÉSZETEK TALÁLKOZÁSA

A MÚZSA CSÓKJA


Festmény: LEONID AFREMOV, orosz impresszionista festőművész

(1955- 2019)

__________________________

MOLNÁR GÁL IRÉN


Egy csók az őszben,

túlélt már sok tűnt tavaszt

s még szívemben ég

~

még szívemben ég,

életem beragyogja

győz elmúláson.

____________________

GÁLL JÚLIA


Megállt az idő,

Mikor ajkad ajkamhoz ért,

Fákat mosta őszi eső

Csókunkban forrt a szenvedély.

Eső verte falevelek

Hulltak a vállamra,

Jelnek vettem, szikrának,

A múzsa csókjának

Ihlet adó őszi eső.

____________________

TÓTH ANDREA


némán néztük

a szórt lámpafényben

ahogy lecsorog szerelmünk

a lehulló őszben

míg illatán merengve

betakart az este

párát csókolt ajkunkra

vörösbarna csendje

s mi csak álltunk szótlan

a koppanó esőben

egymást keresve

____________________

TOTH ENIKŐ


Ahogy a színeket

kavarta az ősz, lettem

karjaid foglya.

~

Szép ezüstkorban

fellángoló bor-vörös

szerelmes alkony.

~

Must-csókod íze

mézzé édesül - fanyar,

züllött világban.

~

Falevelekkel

lehulló igéretek -

múló hamisság.

~

Színpompás őszben

tavaszi érzelemmel -

szeretlek télig.


____________________

SOMOGYI JUDIT


Vártalak az ősz illatú esőben.

Dideregve, kissé csapzottan.

De nem számít, mert megjöttél!

Otthon a kandallóban,

szerelmünkből csiholunk tüzet.

~

Egy

őszi

ölelés

nyarat idéz

ha veled vagyok

~

csókjait csente

őszi hangulatunkra

kacér lámpafény

____________________

DOBAI DÁVIDNÉ BAJNÓCZI PIROSKA


Dér száll ránk, lombok hullnak

Ködös párában

Karjaink egybe csúsznak

~

Beözönlik

Süvítenek morajló, döngető szelek

Hidegtől dideregnek a sárga falevelek

Esőcseppekben tükröződik a lámpa

Összemosódik a föld s az ég karimája

A kifürkészhetetlen mozgásban

Szemeid állandó végtelent mutatnak

Remegő, felejtő sötétségben karjaid

Rozsdás vörös aranyba ringatnak

- S beözönlik a pillanat...

~

Gomba kalapja alatt ölel párban a bársonyos lét fény

Kint esik bent meleg él, végtelen védelem kél.

~

Orkánok között

Fújhat, döröghet bármi

Eső áztathat

Villámok tépázhatnak

Szívem fényedet őrzi

~

Rezzenő érintések

Összemosásban

Szőlőcseppek zamata

____________________

ZSATKOVICS EDIT


Már

ősz, te

karodban

tartasz remény

opálos fényben

~

Sírt

az ég

siratta

smaragd nyarunk, s

utolsó csókunk...

~

Álmomban ősz volt

gyémántcsepp eső hullott

pumaéj parázs

____________________

GYERGYÓI EDIT


Félszeg mozdulat,

ölelj még utoljára -

Ősz is elsirat.

~

Ősz is elsirat -

szemedben fénytelenség,

elszakadt mosoly.

~

Elszakadt mosoly -

összefércelt szavakban

nyirkos lehelet.

~

Nyirkos lehelet,

szánkra tapasztott

néma fájdalom nyüszít.

~

Néma fájdalom nyüszít -

sétáljunk el lassan az

őszi avaron.

____________________

KINCSES JÁNOS


Vérvörös alkony

Izzó, forró érzések

Sápadt lámpafény

~

Sápadt lámpafény

Adja áldását szívek

Vad vágyaihoz

~

Vad vágyaihoz

Szerelmük mérhetetlen

Gyengédségéhez

~

Gyengédségéhez

Magafelejtő édes

Odaadáshoz

~

Odaadáshoz

Fényéből mindent, magát

Is - nekik áldoz

____________________

BUDAI ORSOLYA

SZÍNES ÉJSZAKÁK


rozsdavörös kabátjában

komótosan sétál az ősz -

mélázón tekint a csókra,

mely egy színes, esős éjen

ködpárába burkolózott,

s forró vággyal fűszerezve

tüzesen izzott, sistegett,

majd sietősen távozott.

__________________________

Szerkesztette: Budai Orsolya

Kép forrása: Pinterest

__________________________

#művészet #festészet #vizuáliskultúra

#képesutazás #képesnapindítópillanatok

#egykortyművészet #nyárizáporfelhőköntösszellőtánc #gyöngyszemeink #kortárstükörirodalmiésművészetimagazin #LeonidAfremov #BudaiOrsolya

#MolnárGálIrén #GállJúlia #TóthAndrea #TothEnikő #SomogyiJudit #DobaiDávidnéBajnócziPiroska #ZsatkovicsEdit #GyergyóiEdit #KincsesJános

___________________________

KORTÁRS TÜKÖR

Irodalmi és Művészeti Magazin

-

www.orsolyabudai.com

-

https://budaiorsolya.blogspot.com/