hu

 MŰVÉSZETEK TALÁLKOZÁSA

A MÚZSA CSÓKJA Festmény: PAUL HEDLEY, angol festőművész

Szül: 1947, Chatham, Kent

_________________


MOLNÁR GÁL IRÉN


Őriz Végtelen,

felhők rajzolják arcod,

szívem visszavár;

érintésd emléke

bőrömön, őszbe hulló.


___________________


TOTH ENIKŐ

VÁRTALAK


Mikor gyémánt hajnal űzte az éjszaka sötétjét,

s kibontotta a fény kócos haját,

felfedte az ég gyönyörű kékjét,

álomból nyitott megannyi szempillát,

vártalak és a Nap csipkét horgolt

habfelhőnek patyolat szoknyájára,

a szellő hintó barna avart borzolt

és fekete vászon terült újra a világra.

Az ablaknál álltam...feltűnt alakod,

harmatos gyepen jöttél át a berken,

szürke életembe meghoztad a Napot,

reményvirága, szirmot bontott bennem.


~~~


Vártalak mikor

dér csókolta a tájat -

tüzes szerelem.

~

Nézek utánad,

eltűnik szép alakod -

sejtem lépteid.

~

Magaddal vitted

búsás-nyár emlékeit -

kopár ősz maradt.

~

Ma

láttam

szép szemed

mély gödrében

bánat gyöngyeit.

~

Jaj

te lány,

ne könnyezz,

csak annyit mondj,

Viszont látásra.

~

Várj

reám

visszahoz

majd a tavasz

fehér tél után.


____________________


TAMÁS ANDREA


pazar kényelem -

kinn duruzsol az élet

benn nyomasztó csend


benn nyomasztó csend

bennem érzelmek dúlnak -

Merre talállak?


Merre talállak?

cseresznyevirágzásig

még vár ránk a tél


____________________


DOBAI DÁVIDNÉ BAJNÓCZI PIROSKA

NYÍLÓ ABLAK


Bent a melegben fák ropognak kintre

Szél az ablakon bőszen kopog süvítve

Fényből sötétben keresem, kutatom

A távolság hiányt legyint ragyogásunkon

Nem látom, oh, csak a szívem maradjon

Maradjon, böngésszen, fürkésszen s várjon

Hiszen ott dobbansz bennem s én benned

Csak egy látható világ választ el téged s engem

De tudom, reményem szikrázva pislákol

De hiszem, a láthatatlan mindenkor átkarol

Akkor s ott csörgedeznek a lelkeink egybe

Szellemeink szabadon szárnyalva a végtelenbe


~~~


Bár

Még nem

Láthatlak

Mégis érzem

Vállamra hajolsz

~

Bézs

Hulló

Falevél

Varázsolja

Szívem arannyá


____________________


GÁLL JÚLIA


MÁR KÉT NAPJA HOGY


csodás emlékek

lelkemet beragyogják

visszavárnálak


elhagyatottan

egyre csak rád gondolok

szárnyaszegetten


vihar tombolt kint

ablakomat betörte

virágot tarolt


leveleidet

széttéptem, emlékedet

végképp kitörlöm.


____________________


KINCSES JÁNOS


Törékeny, bájos

alak látványra feszül

- szerelme késik...


- szerelme késik...

Már látja lovát, árnyként -

futna elébe...


futna elébe,

de jaj! lova egyedül

- szíve kiugrik!


Szíve kiugrik! -

ló mögött menet, lassú...

Fekete hintó...


Fekete hintó -

nincs kétség semmi -

Szíve felsikolt...


Szíve felsikolt!

- Véget ért a párbaj!

Hangtalan alél...


____________________


VITOS IRÉN


Ablakomból a

legszebb a táj, amikor

közeledsz hozzám.


Gondolataim

csak nálad, ablakomnál

örökké várlak.


Tűnődik a szív,

a Lélek vágy, remél, hív,

epekedve tűr.


Vágysóhaj szakad,

utánad szalad, kérlel,

vár Rád reménnyel.


____________________


JURISIN SZŐKE MARGIT

TOVASZÁLLT MINDEN ÁLMOM


Faágakon szél zenél,

Múlt szerelemről mesél.

Didereg szívem, lelkem,

Hiányzik a szerelem.

Így ősz vége idején,

Elmúlás szívet emészt.

Felhőkönnyek hullanak,

Emlékek nem fakulnak.

Hitet veszteni vétek,

Míg az érzések élnek.


Teszem kezem kezedbe,

Ölelj, végy védelmedbe.

Kérek csókot szememre,

Dalol szívem keblemben.

Súgjad fülembe: Ne félj!

Mondd kérlek, mi bánt? - mesélj.


Ha az ősz már telet vár,

Utolsó tangó még jár.

Tovatűnt őszi varázs,

Érkezik a nagy fagyás.

Ha befed mindent a hó,

Szívem nem lesz oly bohó.

Tovaszállt minden álmom,

Nem is éltem... sajnálom!


____________________


ZSATKOVICS EDIT


Miért van nyár odakint?

Miért van ősz idebent?

Miért várom léptedet?

Miért állok ablak előtt?

Miért miért reggelente?

Szemed tüzén elmerengve

Szívem nincs ki vigasztalja

Testem bánatszablya

~~~

Várj rám mondtad,

S nem jöttél

Várj rám mondtad,

S igeztél

Várj rám mondtad

S igértél

Vártalak hiába

Volt nyarunk őszbe fúlt

Volt dalunk elnémult...


____________________

BUDAI ORSOLYA

SZIVÁRVÁNYCSÓK


hajnali napfény

szivárvány csókot lehelt

meztelen vállra


finom hajlatok

lágyan leomló kelme

vénuszi szépség


titkon rád várok

színes üveghegyen túl

mosolyod simít


- Szeretlek, Kedves -

lelkemben hangod suttog

szíved hívogat

___________________

Szerkesztette: Budai Orsolya

Kép forrása: Pinterest

___________________

#művészet #festészet #vizuáliskultúra

#képesutazás #képesnapindítópillanatok

#egykortyművészet #nyárizáporfelhőköntösszellőtánc #gyöngyszemeink #kortárstükörirodalmiésművészetimagazin #gyöngykaláris #PaulHedley #BudaiOrsolya #MolnárGálIrén #TothEnikő #Tamás Andrea #DobaiDávidnéBajnócziPiroska #GállJúlia #KincsesJános #VitosIrén #JurisinSzőkeMargit #Zsatkovics Edit #emelőtartalmak

_______________________

KORTÁRS TÜKÖR

Irodalmi és Művészeti Magazin

-

www.orsolyabudai.com

-

https://budaiorsolya.blogspot.com