hu

MŰVÉSZETEK TALÁLKOZÁSA 

A MÚZSA CSÓKJAFestmény: DANIEL F. GERHARTZ, amerikai kortárs festőművész


_________________

MOLNÁR GÁL IRÉN


Te

Ízisz

fátylad ha

felszakítod

meglátom arcom;

lehull káprázat

igaz szépség

tükrében

fénylünk

mind.


____________________

URBÁN - SZABÓ BÉLA


Most mire gondolsz

te bájos lány? Látványod

nagyon is talány.

~

Csak nézlek te lány,

virágom, mindenem lettél!

Most már jöhet az éj...

~

Bátortalan vagy,

szemérmességed nem bűn;

meghódítottál.


___________________

GÁLL JÚLIA


Festői szépség -

vásznon örökítem meg

hamvasságodat.


Gyorsan múlik el

minden ami szép, vigyázz

rá, hogy éled meg.


Múzsa ihlette

képzeletem segíti,

mint fessen vásznon.


Vásznon minden más

örökre fiatal lesz,

aki helyet kap.


Liliom bőröd,

rózsaszín pozsgás arcod

szép szűzies lény.


___________________

VITOS IRÉN


üde jelenés

vászonra álmodtalak

hamvas tünemény


szelíd látomás

maradj a pillanatban

mozdulatlanul


mily könnyű ecset

festék csókol vásznat a

gyönyör mámorán


elmém vetkőztet

pőrén simul az ecset

kecses vonalán


áttetsző habok

fantáziát ihlető

kecses alakod


szépség oltárán

áldoz - alkot a művész

Múzsaáhitat


____________________

KINCSES JÁNOS


Palettámon ma

különös, álombéli

színeket hozok


Nem Mester, Művész;

de Mágus, Szín-Költő, ki

Őt megfestheti


Ám modellemre

pillantva cserbenhagyott

minden érzékem.


Ki áll előttem?

Tündér, Angyal vagy kedves

Múzsám lepett meg?


Karom nem mozdul,

ám kezemben, segítőm

most önállósul.


Nem festék! Mosoly-

harmat, mi leképezi

bájos alakját.


Ecsetem alélt,

tündéri tánccal viszi

fel kontúrjait


Színeket és fényt

varázsos lényéből

kölcsönözve


Bronz-színt hajából,

patak-szín áttetsző kék

karján folydogál


Halvány rózsaszín

keblén csitul, s kezecskén,

arcán cirógat


Vásznam ernyedten,

megigézve fogadja

magába lényét


Szűz teste

kényesen fészkelődik

míg eggyéválnak


Kép-csodát nézve

gyönyör járja át szívem

- Kedves Múzsám Ő...


____________________

GYERGYÓI EDIT

A FESTŐ VÁGYA


Szemeim és ihletem varázsa rád csókolták

ragyogó festékem színeit, ecsetvonásaim,

remegő kézzel sietnek érzéseim vásznamra,

ám nem szabad felfednem édes vágyamat.


Mosolyom szétterül hószín nyakad hajlatán,

ruhád selymét szelíden megsimítanám,

de nem ijeszthetem el rózsás arcodról

a pillanat szemérmes, bársonyos báját.


Múzsám édes csókja még várat magára,

nem sejthetem még én sem mi válhat valóra,

titkom - mi fellobbant irántad - leplezem,

festményemen meglátod magadról valódi énemet.


____________________

DOBAI DÁVIDNÉ

BAJNÓCZI PIROSKA

FELPEZSDÜLÉS


Liliomok szirmai rajzolják lágy vonalaid

Természet hullámai finom érintéseid

A piktor ecsetje együtt hangzást fest

Megfoghatatlan íveiddel dallammá cseng


Megáll az idő, eltűnik minden mi rebbenő

A korlátok szárnyakká foszlanak

Lakatok apró morzsákká zúzódnak

S marad a megfoghatatlan emelő erő


A festék magaddal keveredik

Együtt írják libbenő érzelmeit

Hidaknak s aranyfonalaknak

Összekötő és megtartó utaknak


Ide jöttem volna, itt maradnék mindig

Ahol a láthatatlanul érezhető Magával visz

Hozzád, feléd, hozzánk, felé

Megáll a világ s minden a felpezsdülésé


__________________

BALAZSITS ISTVÁN


Kinn szitál a köd,

de benn múzsám szépsége

napfényként ragyog.


__________________

ZSATKOVICS EDIT


Ki vagy szépségem

hajnalcsillagom

tejút tündöklés?

káprázatom, ihletőm

liliom testű angyal


~~~


maradj hát velem

hullócsillagoddal légy

modellem tündér


tündérből festek

szirént, delej énekűt

havasi gyopárt


~~~


szűzfehér virág

itt vagy hát velem, ringass

végzetálmomba...


~~~


Oh, Izisz hagyd el

Ozíriszt, add örök Nő

gyönyörűséged!


____________________


BUDAI ORSOLYA

ÍZISZ


Ébren álmodom

szemeim káprázata -

szűzfényű Múzsám


szűzfényű Múzsám

hattyúnyakú szépséged

bűbájvarázslat


bűbájvarázslat -

cseppenként kortyolgatom

látványod fényét


látványod fényét

igéző kellemedet

ecsetbe mártom


ecsetbe mártom

hószín bőröd bársonyát

vászonra simul


vászonra simul

földöntúli alakod

Ízisz IstenNő


_________2020__________

Szerkesztette: Budai Orsolya

Kép forrása: Pinterest

___________________

#művészet #festészet #vizuáliskultúra

#képesutazás #képesnapindítópillanatok

#egykortyművészet #nyárizáporfelhőköntösszellőtánc #gyöngyszemeink #kortárstükörirodalmiésművészetimagazin #gyöngykaláris #DanielFGerhartz #BudaiOrsolya

#BalazsitsIstván #DobaiDávidnéBajnócziPiroska #GállJúlia #GyergyóiEdit #KincsesJános #MolnárGálIrén #UrbánSzabóBéla #VitosIrén #ZsatkovicsEdit

 #emelőtartalmak

_______________________

KORTÁRS TÜKÖR

Irodalmi és Művészeti Magazin

-

www.orsolyabudai.com

-

https://budaiorsolya.blogspot.com