hu

FÉNYFÜZÉR

KARÁCSONYI ÖSSZEÁLLÍTÁS A FÉNY- ÉS SZERETET ÜNNEPÉRE 

a KORTÁRS TÜKÖR Irodalmi és Művészeti Magazin Alkotó csoportjának és Szerzőinek írásaiból

______________________________

GYERGYÓI EDIT

ADVENTI DALLAMOK


Üdvözlégy, Jóság Szent Angyala!

Rejtsd szívünkbe Advent magasztos ünnepét.

Töltse be Lelkünket a Szentlélek

csodás és megváltó ereje.


Segíts a nehézségekben meglátnunk

a remény és bizalom üzenetét.

Nyíljunk meg hálás alázattal

minden esendő embertársunk felé.


Vigyél az otthonokba csendes békességet,

megértő elfogadást, lágy harmóniát.

Pendítsd meg a Szeretet húrját,

fürössze szívárványszínben sejtjeink magját.


Szórd áldásod a hitüket elhagyókra,

varázsolj vidám mosolyt bús gyermekarcokra.

Simítsd el a bánat komor ráncait,

nincstelen, kérő kezekbe bőséget téve.


Nyújts vigaszt a szenvedőknek,

adj ételt az éhezőknek.

Árassz meleget a hideg otthonokba,

Őrangyalok védő szárnyai alatt.


Oszlasd el a kétség felhőjét,

világítson elménkbe az ébredés lángja,

mely szelíd Fényével aranysugarakat fest,

Földanyánk szomorú, gondterhelt arcára.


2020

____________________


KINCSES JÁNOS

ADVENT


1.

Várjuk már az Eljövendőt!

Várjuk a hozzánk

Érkezőt!

Várjuk Őt, a

Születendőt!

Ki megnyitja az

Esztendőt!


2.

Várunk Rá, mert

Megígérték.

Várjuk Őt, mert

Jövendölték.

Várjuk, hiszen

Így regélték

Kik e Titkot

Megsejtették.


3.

Kit várunk hát?

Kis Csecsemőt?

A jászolban

Gőgicsélőt?

A pólyából

Ránk nevetőt?

Anyja karján

Fészkelődőt?


4.

Igen, várjuk

A Gyermeket!

De nemcsak,

Mert ránk nevet,

Anyja karján integet,

És tekintete melenget...

Gyermek Ő,

De már Hatalmas!

Egyszerű, de

Mégis gazdag!

Ártatlan, de

Mindent ismer,

Ember Ő, de

Mégis Isten!


5.

Ajándékul

Mit adhatnánk

- Semmink sincs! -

Az Ünnepeltnek?

És mit kapunk

A Kisdedtől,

Gyermek-arcú

Istenünktől?

Szeretetet, eleget!

A szívünkbe

Meleget!


2020

________________


KRISTÓFNÉ VIDÓK MARGIT

KARÁCSONY ESTÉJÉN


Hófehér selyembe öltözött a táj,

jégcsipke tündököl fenyvesek hegyén,

csillagok fényében aranyló bűbáj,

hozzá szél komponál mennyei zenét.


Angyali érintés szűzi tisztaság,

szeretetről szól ma a születő fény,

aranylón lobog az összes gyertyaláng,

szívemben feléled újra a remény.


Az éj kék bársonyán ragyogó csillag,

régi karácsonyokba repít vissza,

hallom messziről csilingelő hangod.


Angyalharangként öleli lelkemet,

hömpölyög, árad, mint égi csermelyek,

ünnepet szépít, - itt van emléked.


2020

___________________

MOLNÁR GÁL IRÉN

ADVENT


....fekszem; földdarab

fölöttem Fény-Vezuv,

egy gyertya lángszíve

égbe zúg, táncba szédül

a Föld vele..................

.....lángnyelven remény,

megváltás-igéret

kegyelme végre elér;

szívek kanócára gyújtani

öröm-tüzet...


2020

__________________

SOMOGYI JUDIT

 ANGYALOK DALLAMA


- Anya! Anya! Muszáj mindig a legcsoffadtabb, legrondább fát vinni haza?

- Apa! Ne mááá! Ne engedd!

-Kislányom most elmesélek egy történetet. Tudod az úgy volt...

Hideg telet jósoltak és bizony igazuk volt, mert a fagyos szél mindenáron be akart bújni a kabátok alá.

Egy kislány álldogállt a piaci forgatagban. Már nagyon fázott. Mégsem mozdult. Az emberek siettek haza. Ki egy fenyőfát cipelt, ki nagy csomagokat.

Emili csak állt és azon töprengett, hogy hogy lesz karácsonyfájuk. Anyukája nagyon beteg lett, szegény az ágyból sem tudott felkelni. Most Emilire vár sok feladat. Tudta azt is, hogy nagyon szegény karácsonyuk lesz. Se fa, se ajándék.

Közben a piac kezdett kiürülni. Kicsit távolabb az egyik szegletből csodás dallam szólt. A kislány elindult az irányába. A dallamforrást nem találta meg, de a fenyőárust igen, aki már készülődött hazafelé. Két fa maradt meg neki. Az egyiket feldobta a kocsijára a másikat a kuka mellé rakta és elhajtott.

Emili körbe nézett és oda ment a fához. A kis fa töredezett ágaival csámpásan, néhol ágai hiányában dőlt a kuka oldalának. Magához ölelte a kis torzót.. Nem baj ha bök...feldíszíti majd és szép lesz.

Így történt. A fa ragyogott a szobában. Anya lázrózsái hamvadóban. Mosolya mögé bújt szégyenlősen a fájdalma. Ismerős dallam szállt valahonnan. Kopogtak. Az ajtóban Emili bátyja állt egy csomaggal a kezében. Elengedték az ünnepekre. Katona volt..Teljes lett az öröm. Csodálatos lett a karácsonyuk.

Emili a mai napig még mindig hallja azt a dallamot.. Ő megismerte az Angyalokat. -szóval így történt..

- Ezért anyukád minden évben hazahoz egy elárvult, vagy ahogy te mondtad, csoffadt fát, ami ha fel van díszítve a legszebb lesz.


2020

__________________

TAMÁS ANDREA

ANGYALFA


Messze, hol a föld az éggel összeér,

égből növő óriás fa földet ér,

mennyből földbe gyökerezik jósága,

így kerül a sok csoda a világba.


Angyalfának minden ágán angyal ül.

Nézd! Ott van egy pisze orrú, hegedül.

A testvére virtuózként furulyáz.

Egy kismadár az odújából trilláz.


Angyalkórus több szólamban énekel,

hóeséssel száll a földre éneke,

hirdeti, hogy egész világ ünnepel,

Karácsonykor kis Jézuska született.


2020

___________________

BUDAI ORSOLYA


Szép

Advent

Szívekbe

Békét hozó

Jézus szól: szeret


2020

____________________   

HORVÁTH - TÓTH ÉVA

HAVAZÁS


Nehéz pilláikat hunyják

az álmos szemű ablakok,

benn hasáb, kinn a hó ropog,

ébred a szél, s dúdol lustán.


A kéményben füst fecserész,

szótlan száll az ónszín alkony,

a napnak aranya hullong,

s fény ül a fák méla csendjén.


Lágy selymével piheg a tél,

szívekben a holnap szunnyad,

az ég fehér szirmot hullajt,

s havat ringat a tűlevél.


2020

________________

TÓTH TEODÓRA

KARÁCSONY TITKAI


Karácsony titkos emléke

Messiás születése

új reményt hoz e Földre,

sötétségből lépünk a fénybe.


Karácsony reménye,

csillagok üzenete:

Lelkünkben meghittség

Szívünkben szeretet ereje.


Karácsony dallamát

angyalok éneklik

felhőkön ülve, csendben

vigyázzák álmaink.


Karácsony varázslat

lehetfinom szeretet,

isteni dicsőség árad -

kopár táj is ünneplőre vált.


Karácsony békéje,

aranyszínű lángja

kicsik, nagyok öröme

Megváltó születése.


2020

_______________

GÁLL JÚLIA


Templom harangja

est fényében csillogva

imára szólít.


Hólepte lámpák

angyalkák táncát lejtik

lélek dala szól.


Napfényként árad

szívünkből a szeretet

ömlik a hálánk.


Krisztust dicsérik

csilingelő gyermeki

hangok, álomszép.


Csillagokig ér

szeretetünk, hold fényét

is túlragyogja.


Ünnep estéjén

meghitt gyertyafényében

fogjunk imába.


árasszuk szeretetünk

családunkra, világra


2020

_________________


DEÁK ÉVA

ÜNNEPI FÉNYEK


Óh, azok a régi Adventi szép hajnalok

Érzem gyertyáik illatát, vagy csak álmodok

Nézem a csillagokkal díszített égboltot

Fény hull alá fényfüzér selymesen, mint bársony


Át-meg átfon ünnepnek pompás csillogása

Túláradó érzelem, szeretet csodája

Csend zenéje halkan szól, boldog várakozás

S régi énekek szívemben áldásos ragyogás


Bűnben fogantunk, mégis várunk valamire

Megváltónkra várunk, betlehemi kisdedre

Megpróbáljuk egymást értékelni, szeretni

Nagy irgalmasságában jobb embernek lenni


Öltöztetem lelkem ünnep meleg fényébe

Fehérbe, angyali seregek kíséretébe

Örökös lakója lészel ahol szívem sajog

Csodára várva veled magasan szárnyalok


"Dicsőség, dicsőség mennyben az Istennek,

Békesség, békesség földön az embernek!"

Békesség, minden földön élő magyarnak,

Dicsőség, dicsőség, a magasságosnak!


2020

_____________________

SZABÓ JUDIT

CSÖPP KIS ANGYAL


Csöpp kis angyal

szállt az égből,

halk suhanás,

tompa nesz.

Apró szárnya

épp csak repdes,

ablakodba oda less.

Beszállt hozzád,

égi vendég,

csendben, szótlan

ott csücsül,

tárd ki szíved,

arra vár csak,

szelíd mosolyt

neked küld.

Békét hozott,

szeretetet,

fogadd tőle

kedvesen,

állj meg, s csodáld,

tovaröppen,

csöppnyi szárnyán

nesztelen.

Mindig várod,

visszavárod,

keresed őt

szüntelen,

nem is tudod?

Mindig ott van,

ott él benned

végtelen.


2020

________________

BUDAI ORSOLYA

BÉKÉS OTTHONOK

/Renga vers/


Békés otthonok -

csendszőtte áhítatban

felragyog A Fény


Felragyog A Fény -

imára kulcsolt kezek

szívekben öröm


Szívekben öröm -

lélektakaróba bújt

az emberiség


Az emberiség

Egyként, kórusban dúdol -

víg Örömóda


Víg örömóda -

szeretet illata leng

békés otthonok


2020

______________

KRISTÓFNÉ VIDÓK MARGIT

MESE A NÉGY GYERTYÁRÓL


Négy gyertyaszál a koszorún.

Sóhajt az első szomorún:

a Béke lennék a földön,

de a lángom csak füstölög.


Nem őriznek az emberek,

elalszok - már csak reszketek.

Tündöklésem is megkopott,

a gyűlölet eltaposott.


A második gyertya is szól,

keserű a csalódástól.

Én a Hit vagyok - nem kellek,

nem értenek, csak a szentek.


Felesleges, mondják többen,

ezért inkább elüldöznek.

Tovább égnem nincs is miért,

lobban a láng - kanóc kiég.


Búsul a harmadik gyertya,

érzi, a levegő megfagy.

Hiába ő a Szeretet,

az emberek csak nevetnek.


- Pedig nagy szükség lenne rám,

a boldogságot adnám.

Kihuny a láng, elhagy erőm,

nincs semmi, mi melengető.


Negyedik gyertya tündököl,

fénye mindenkit elbűvöl.

A Remény vagyok, ki még él,

nélkülem bizony elvesznél.


De most életre kelthetek,

Békét, Hitet, Szeretetet,

és leszáll a sötét földre,

az ünnep csöndes öröme.


2018

__________________

JURISIN SZŐKE MARGIT

AZ ADVENTI NÉGY GYERTYA

/apevalánc/


Az

első

gyertyát ma

gyújtjuk, békét

sugall lelkünkbe

a

fénye,

második

ékes lángja

hitet szívünkbe

hint,

míg a

harmadik

ragyogása

reménnyel halmoz

el,

advent

utolsó

fénye jelzi

a szent karácsonyt


2018

___________________

VÁRHEGYI ISTVÁN

ÜNNEPI HAIKUK


november hava

rorátéval búcsúzik

advent kopogtat


kezekben kezek

örömlángot őriznek

jó szándékúak


belső fényeink

csendes éjen csillognak

kisdedet várva


felvillanó fény

messziről mutat utat

három királynak


2020

______________

SZABÓ JUDIT

VÁRAKOZÁS


A Karácsonyban mindig az az izgatott várakozás a legjobb, ahogyan minden egyes nappal közelebb kerülsz valami megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan csodához.  Hiába vagy felnőtt, mégis magával ragad...

Emlékeimben ilyenkor felsejlik régvolt karácsonyok hangulata, emlékképek, amelyek mélyen beírták magukat a szívembe. Megelevenedik Anyám egy-egy mozdulata, ahogyan tüsténkedett, vagy az a jóleső izgalom, ami ebben az időszakban aludni sem hagyott. No és az a soha nem feledhető fenyőillat, melyet az idő múlása sem homályosít, ha becsukom a szemem és jó erősen koncentrálok, talán még most is érzem... Az a különlegesen balzsamos aroma betöltötte az egész házat, azóta bizony nem éreztem ehhez foghatót sem!

Az emlékezet olykor-olykor kiszínezi a feledés homályos fátylába burkolózó emlékeket...

A karácsonyban a készülődés a legjobb, a konyhában való sürgés forgás, a vanília és narancs illata, a fahéjé, a porcukoré. Valahogy úgy érzem, hogy ilyenkor elvarázsol és magával csábít egy porcukorfelhő, ami mindent beborít, finoman, lágyan, kedvesen és édesen... Mondják, az idő gyógyír. Begyógyítja még az igen mély sebeket is. S lám, valóban az, mert már szeretettel és nem fájdalommal a szívemben emlékezek egyszervolt karácsonyokra, amelyek pillanatképei, mint megsárgult filmtekercs filmkockái peregnek a szemem előtt karácsony táján. Vagyunk mi, elég sokan, akiknek a karácsony az emlékezésről is szól, rég elmúlt karácsonyokról, tovatűnt mosolyokról, elhalványuló érintésekről, egyre nehezebben felidézhető lágyan csengő hangokról, melyeknek hiánya csak egy apró kis gyöngycsepp a szemünk szegletében, és egy fájdalmas dobbanás a szívünkben, mert tudjuk, minden ami elmúlt ott él bennünk.

Az emlékeinkben, a mozdulatainkban, a szívünkben... ott élnek Ők, mindannyian, s karácsonykor talán még közelebb is, mint gondolnánk...

2020

___________________

Fotó: Egerszegi Évi


TÖVISSY JUDIT - BUDAI ORSOLYA

FÉNYGLÓRIA


Fényglóriát von

reggel szürke csendjére

Isten áldása

~Budai Orsolya~


Isten áldása

a Szentlélekkel együtt

árad a földre

~Tövissy Judit~


Árad a földre

aranyló cseppek fátyla

békés új világ

~Budai Orsolya~


Békés új világ

legyen a földön, ezt add

meg nekünk Uram!

~Tövissy Judit~


Add meg most, Uram

Te kegyelmed végtelen

szívünkben öröm

~Budai Orsolya~


2020

__________________

KRISTÓFNÉ VIDÓK MARGIT

FÉNYLŐ IGÉZET


Hófehér paplanon csillagok fénye,

holdsugár ezüstje kúszik az égre,

lágy zene kísér tündöklő pihéket,

aranylant húrjain reményt ígérnek.


Házakon csüngő, szikrázó jégcsapok,

kémények füstje lassú - még andalog,

ünnepi díszben hegytető tetszeleg,

angyal száll fölé, lépése nesztelen.


Fenyőfák csúcsán pelyhekből glória,

égből zeng a varázsos szimfónia,

halkan lép karácsony a bársony éjbe,

ragyogást csenve földi sötétségbe.


___________________

BALAZSITS ISTVÁN

AJÁNDÉK


Kopottas hétköznapok

szürke valóságát

színesre álmodják

karácsonyi angyalok.


Én is egy angyal vagyok

jókedvet festettem,

vigyétek művem

karácsonyi angyalok.


Elhozták most hozzátok

csúcsdísz a fenyőfán,

áldás minden ágán,

karácsonyi angyalok.


Nincsenek hétköznapok,

minden nap ajándék,

ünneppé emelték

karácsonyi angyalok.


2020

_______________________________

BUDAI ORSOLYA

DECEMBER


Hófehér szárnyakon érkezett

dérpaplan öleli a fázós tetőket,

s a hosszan meredő ágakon

reszkető madáretetőket.


Aranyló fénypilláit nyitja,

álmosan hunyorgó napsugár,

s pehelypillék kuncognak

illatos fenyők ágbogán.


És itt benn, a meleg szobában

gyömbérteát kortyol a reggel,

s mézzel édesíti a pillanatot

a hókristállyal hintett december.


2020

__________________

SZAKÁLYNÉ NAGY IRÉN

CSILLAGSZÓRÓVARÁZS


Csillagszóró, apró parázs,

Fülbe mászó, égi varázs.

Fényporában piciny szikra,

Karácsonyod apró titka.


Fényangyalod parázsdala,

Égi fénynek - lélekhangja...

Szikra fénye szemeidben,

Ragyog tőle tekinteted.


Csillagpárod meg-megcsillan,

Szívparazsán fényed lobban.

Fenyőágak huncut fényén

E mesés dallam - örök remény...


2020

_______________

SOMOGYI JUDIT - GÁLL JÚLIA - SZAKÁLYNÉ NAGY IRÉN -

KINCSES JÁNOS - SZABÓ JUDIT - TÓTH TEODÓRA - GYERGYÓI EDIT - BUDAI ORSOLYA


SZERETETFÜZÉR

Karácsonyi közös renga vers


Angyalok szállnak

Békét hoznak a Földre.

Lelkünk ünnepel

~Somogyi Judit~


Lelkünk ünnepel

szívünket szeretettel.

álmokkal tölti.

~Gáll Júlia~


Álmokkal tölti

széppé szívünk jászolát

Karácsony este

~Szakályné Nagy Irén~


Karácsony este

csodás, meghitt üdv-napunk

szívünk Csillaga

~Kincses János~


Szívünk csillaga

fényes égbolton ragyog

szép jövőt mutat.

~Szabó Judit~


Szép jövőt mutat

égben Angyalok zengik

Karácsony dalát.

~Gáll Júlia~


Karácsony dalát

szeretettel éljük át -

Lélekáramlás.

~Tóth Teodóra~


Lélekáramlás -

Angyalok csengő hangja

szólít - nyisd szíved

~Gyergyói Edit~


Szólít - nyisd Szíved -

most szeretet muzsikál

minden Otthonban

~Budai Orsolya~


Minden otthonban

az oltalom lángja ég -

boldog Pillanat.

~Gyergyói Edit~


Boldog pillanat

örökké tart szívünkben

és fenn az Égben

~Kincses János~


És fenn az Égben

láthatatlan seregek

segítő kezek.

~Tóth Teodóra~


Segítő kezek

oltalmaznak bennünket,

földi mennyország.

~Szabó Judit~


Földi mennyország

csillogó ablakokban -

Fényangyal táncol

~Szakályné Nagy Irén~


Fényangyal táncol -

arcunkon megcsillannak

örömcseppecskék

~Budai Orsolya~


Örömcseppecskék

gyöngyfűzérként ragyognak

lelkünk bársonyán

~Somogyi Judit~


2020

_______________

KOVÁCS ÁDÁM MÁTÉ

MENNYEI HULLÁMHOSSZ


Csendességben telnek reggelek, esték,

Lemosódik teljes világi festék.

Isten valósága látszódik benne,

Minden világi hibát jóvátenne,

Ha az ember hagyná magát formálni,

Lélekkel feltöltött emberré válni.

Szíved napról napra Isten után kutat?

A csendességben találod meg kiutad,

Vigyázz! Világ zaja elvonja figyelmed,

Zárj ki minden hangot, engedd be a csendet,

Figyelj fel a szóra, mert Isten szól hozzád,

Programozd be, mentsd el a menny hullámhosszát.


2020

________________

JURISIN SZŐKE MARGIT

NÉLKÜLED OLYAN MÁS A KARÁCSONY

VÁROM A CSODÁT...


Nélküled csonka maradt a családom,

Nélküled olyan más lett a karácsony.

Eltávoztál... jöttöd hiába várom,

Nélküled csonka maradt a családom.


Még ma is mindannyiunknak hiányzol,

Tudom, hiszem, angyalként ránk vigyázol.

Nélküled csonka maradt a családom,

Nélküled olyan más lett a karácsony.


Tudom, lelked szárnyal csillagösvényeken,

Várom a csodát... szebbé tenné ünnepem.

Szemeim fürkészik a csillagos eget,

Tudom, lelked szárnyal csillagösvényeken,


Szereteted hiányzik, adjál egy jelet...

Lássam az utat, mely` majdan hozzád vezet.

Tudom, lelked szárnyal csillagösvényeken,

Várom a csodát... szebbé tenné ünnepem.


2019

___________________

SZABÓ JUDIT

ANGYALSZÁRNYON


Angyalszárnyon szárnyalok,

fényt suhintok, rád ragyog.

Megfürödhetsz bátran benne,

tested lelked fonja körbe.

Kedves mosoly ajkamon

szívből szóló oltalom.

Égben szálló, légben járó

angyaldalban élek én,

felhők között, s lent a földön

megvilágít most a fény!


2020

_____________________

T. PAPP ÁGNES

FÉNYMADÁR


Az Üveghegyen is túlról,

a Mindenség középfonalából...

épp akkor, mikor a mélysötétség

legnagyobb hulláma átcsap a léten:

egyszer csak fénykürtök diadala

zeng fel az égen,

s felröppen az Örök Idők

Fehér Sólyommadara!

Háta mögül átsuhan a

Napkorong fényes vezérfonala...

s az Érző Lények,

és a Teremtés Létezői

MIND Újra Remélnek!


_________________

KRISTÓFNÉ VIDÓK MARGIT

A SZERETET ÜNNEPÉN


Díszes fenyőfa érzi küldetését,

várja az órát, Jézus születését.

Arcokon boldogság, szívekben öröm,

a földön szeretethullám tündököl.


Meleg szobában sült kalács illata,

odakint a kíváncsiskodók hada.

Lesik a csillagot, mely utat mutatna,

eljövetele a béke sugallata.


Erdei tisztáson összegyűlt a vadnép,

figyelik az eget, hírnök érkezését.

Hófödte csúcsokon az ezüst hold fényét,

érzik az este különlegességét.


Elcsendesül a nagyvilág zaja,

hozzád száll, Uram, milliók dala.

Dicsőséged zengik jöttödre várva,

égi jel vagy, életük csodája.


Aranyló fénysugár kíséri utadat,

magasztalva dicsér az angyalok kara.

Mint Megváltó, érkeztél közénk a földre,

szeretet és hit az új világ jövője.


______________________

SZABÓ JUDIT

FÉNYED IZZÓ GYERTYALÁNG


Fényed izzó

gyertyaláng

melyre vágyik

a világ.

Szórd most

fényét

szerteszét,

erdő, mező

s tarka rét,

várnak hegyek,

hűs vizek,

vidd a lángod!

Égjenek!

Lobbants tüzet,

legyen fény!

Légy Te

a sötétben

Hit, s Remény!


2020

____________________

KRISTÓFNÉ VIDÓK MARGIT

KARÁCSONY ÉRKEZIK


Pihe-puha táncot lejtő hópihék,

nekem örökké szép igézet marad,

mikor fehérbe öltözik a vidék,

és messzire száll a fenyő illata.


Ilyenkor újra átélem a csodát,

ámulva nézem a fénylő csillagot,

egyetlenként ragyog az ég bársonyán,

utat mutatva gyengéden rám hajol.


Karácsony érkezik esti fényekkel,

vele az éltető remény szelíden,

templomig kísérnek tiszta lélekkel,

bicegő hitünket égbe repítve.


Messze az ezüstfényű végtelenben,

ott fent,- angyalok mosolyogva nézik,

minden házra béke száll hófehéren,

vele szeretet jár az ölelésig.


Talán ma egy kicsit boldog a világ,

és megbocsátják egymás sok vétkeit,

meghatottan szállnak az égbe imák,

és a földi lét most egyként lélegzik.


2018

________________

KOVÁCS ÁDÁM MÁTÉ

FEHÉRSÉG


Minden szép, mi fehér,

Tán legszebb a Lélek.

Sokszor útról letér,

Folt kerül rá, félek.

Csorbul tisztasága,

Már kevésbé ragyog,

Nem marad más hátra:

Tanácstalan vagyok.


_________________________

GYERGYÓI EDIT

ÜNNEPVÁRÁS


Kandallóban tűz

ropog, kint hó varázsol

fehér takarót.


Fehér takarót

von fenyő ágaira,

csillogó Fénnyel.


Csillogó Fénnyel

érkezik Lelkünkön át -

ünnep kegyelme.


Ünnep kegyelme

költözzön minden Szívbe

a Föld kerekén.


A Föld kerekén

meghitten várunk - Kisded

születésére.


2020

_________________

BUDAI ORSOLYA

KARÁCSONYI FÉNYEK


Karácsony fényei lelkembe simultak

pille szárnyú hóesésben táncol az est

angyalok éneke glóriát rajzol szívünkre

ezüstfenyő ágain megpihen a hit


Örömköntöst öltött az ünnepi csend

mosolyt ragyog a meghitt pillanat

kezek kezekben otthonra találnak

hála rebeg imát a Csillagfény alatt


2020

________________

HORVÁTH-TÓTH ÉVA

TÉLI ÖLELÉS


Ropog a tél talpam alatt

süvít a szél száguld tova

zörget hideg az ajtókon

árnyék siet házfalakon


ablak alján nyújtózik már

a jégvirág bontja szirmát

pattog szikra izzik hasáb

kandallóban sóhajt a láng


fenyőillat bodorodik

emlék ringat karácsonyi

szikrákat szór lőporszaggal

csillagszóró vidám dallal


tüske nyújtóz díszek után

szaloncukor lóg már a fán

üveggömbben látom arcom

csillog szemem gyermek vagyok


gyertyák gyúlnak égnek fények

reményt súgnak a sötétben

libben a füst a kéményből

otthon illat száll az égből

jég csilingel fák ágain

átölelnek a szárnyaid.


2020

_______________

PAPP KINGA

FIGYELEM


Figyelve várok.

Figyelem lüktetését

gondolataimnak.

Figyelem rezdülését

idegszálaimnak.

Figyelem a világ

csúf és szép moraját.

Figyelem December

méla csöndjét.

Figyelem a csendben,

várva, hogy Istentől

áldva, bolyhai között

mélyen átitasson.

Figyelem a szeretetet,

hogy van-e még

és benne őszinte,

igaz, ragyogó-e a fény?

Figyelem a várakozást.

Készenlétben, sorban

állva, szeretettel vagy

kötelezően muszájból áll?

Figyelem angyal

vagy-e még, díszes fenyőfa

tetején ?

Ha igen,

tenyereddel megsímítasz?

Karácsonyt várva,

puha ágyamba reményt hozva.


_________________

DEÁK ÉVA

KARÁCSONY


Négy lángocska lobban szent Karácsony napján

Kisded Jézus felsír édesanyja karján

Betlehemi csillag világít az éjben

Szeretet árad az emberek szívében.

Isten-gyermek közénk elhozza a békét

Angyalok serege boldogságot hint szét

Szeretet és idő legyen mindannyiunk

Szívében, töltsük tele fénnyel, reménnyel

Teremtsünk hagyományt elcsendesüléssel.


Mit ér az ünnep, ha bánattal övezve

Sok család lelkében nincs nyugalmas este

Minden ember vágyik anyjának ölébe

Biztonságot látni gyermeke szemébe.

Más ez a karácsony, sok fenyőn a bánat

A meghitt ünnep fénye nem hoz vidámat.

Ha él még fejünkben egy kép az ünnepről

Szimbolikus ajándék emlékeinkből.


Vágjuk fel a finom ünnepi kalácsot

Mondjunk el közben most egy Miatyánkot.

Bontsuk örömmel szaloncukor ezüstjét

Csendet szitál az ég angyali örömzenét.

Öleld magadhoz e szép ünnepnek kincsét

Szívednek gyümölcsét boldogan oszd szét.

S ha ez a fény átfonja körben a világot

Kérlek, gyújtsuk meg együtt eme szent lángot!

Kívánok Békés, Boldog Karácsonyt!


_______________

KRISTÓFNÉ VIDÓK MARGIT

MI VAGYUNK AZ ÜNNEP...


Kristályként szikrázó,

szállongó puha hó.

fenyőket átölel,

az ünnep oly közel.

Varázslatos álom,

újra visszavágyom,

a gyermeki létbe,

szűzi hófehérbe.

Emlékek élednek,

angyalok lépkednek,

távolból csengő szól,

fény terül csillagból.

Míg örömláng gyullad,

újra remény fakad,

szeretet ünnepén,

tűnik a szürkeség.

Hit érkezik vele,

béke száll a csendre,

szívekben láng éled,

káprázatos fénnyel.

Mi vagyunk az Ünnep,

ez a jóság tükre,

egy ölelés, mosoly,

csak a percre gondolj.

Mit a szívedből adsz,

örökké megmarad,

melenget a lelked,

társat, és gyermeket.

Te sem vagy egyedül,

érzed ott legbelül,

szeretet körbefon,

engedd, hogy ragyogjon.


2019

________________


KOVÁCS ÁDÁM MÁTÉ

FENYŐVERS


A

KIS

FENYŐ

MÁR NEM

DÍSZTELEN

FELDÍSZÍTVE

NEM MEZÍTELEN

SZENTESTÉRE ÍGY

ÉRKEZETT IDEJÉBEN

ÖRÜL IS NEKI CSALÁDOM

MERT SZENTESTÉRE ELJÖN

KARÁCSONY

KARÁCSONY

KARÁCSONY


_______________________

KINCSES JÁNOS

JÉZUST VÁRVA


Az esti fények, a téliek

bizony hidegebbek

Kihívóan előtűnnek

de szívünknek ridegebbek


Kápráztatnak, megcsodálod,

de a lelked nem érintik

Varázsol Meseországot,

de szíved nem melegíti


Karácsonyi, éji fények

bár téliek, melegebbek

Bár úgy tűnik elenyésznek

a sötétbe belevésznek


De az esték Jézust várva

összebújnak nappalokkal

áhítattal csodát várva

Bámulnak a csillagokba


Karácsonykor a szemekben

különleges fények izznak

Kályhameleg szeretetben

áhítattal Jézust várnak


2020

_______________

BUDAI ORSOLYA


Angyalfény ragyog -

Szívekben létre ébredt

A Gyermek: Jézus


"Száncsengő csing-ling"

csodák ajtaja nyitva

fénylő gyermekszem


2020

______________________

JURISIN SZŐKE MARGIT

VESSZEN EZERNYI FÁJDALOM HEGE

KARÁCSONY A SZERETET ÜNNEPE


Karácsony a szeretet ünnepe,

Vesszen a sok fájdalom sebhelye.

Szeretet lángja gyúljon szívekbe`,

Karácsony a szeretet ünnepe.

Ünnepeljük Jézus születését,

Krisztus urunk földre érkezését.

Karácsony a szeretet ünnepe,

Vesszen a sok fájdalom sebhelye.


Többé már fegyver hangja ne zengjen,

Angyalok éneke légben lengjen.

Béke legyen e földkerekségen,

Többé már fegyver hangja ne zengjen.

Szegényeknek is jusson eledel.

Ha elesel, legyen, ki felemel...

Többé már fegyver hangja ne zengjen,

Angyalok éneke légben lengjen.


Karácsony a szeretet ünnepe,

Vesszen ezernyi fájdalom hege.

Legyen ez mindki` örömünnepe,

Karácsony a szeretet ünnepe.

Adjon erőt, reményt csüggedteknek,

Lelki mentsvárat elesetteknek.

Karácsony a szeretet ünnepe,

Vesszen ezernyi fájdalom hege.


2019

_________________

SZABÓ JUDIT

SZENT ÜNNEP


Angyalok fújják a harsonát,

Angyalhang, hívó szó, jertek hát!

Jertek hát jöjjetek, jöjjetek,

harangok zengik az ünnepet.

Szép jászol, kis Jézus, Karácsony,

Szent ünnep, csoda száll e világon.

Csoda száll szívünkre, lelkünkre,

Angyalok vigyáznak mindünkre.

Angyalok fújják a harsonát,

dallamok csendülnek alkonytájt.

Lágy dallam, csengőszó, szeretet,

örömszál szövi át a szíveket.

Béke és csendpaplan ránk borul,

Karácsony szent éjén szótlanul.


2020

________________

GÁLL JÚLIA


Karácsonykor,

a remény ünnepén

szívemet, lelkemet

feldíszíteném

hófehér színnel

felvértezném, hogy

mindig tiszta legyen

akár a hó,

csillogó, laza

hótakaró!

A szeretet

milyen színű lehet

kék vagy átlátszó,

mint a lehelet?

Csakis tiszta

hófehér, akár

egy pici gyermeké.


2020

___________

SZAKÁLYNÉ NAGY IRÉN


fenyőfa gálán

örökzöld díva ragyog

égig ér fénye


télhangján a dal

fenyőfákon csilingel

karácsony este


egy huncut csillag

illatos fenyőcsúcsról

fénycsúszdán oson


az est fénypontján

megszólal egy kis csengő

"mennyből az angyal"


2020

________________

GANT ELIZABET

MINDIG KARÁCSONY


Ó, szép Karácsony, ha fényeid kihunynak,

Mi akkor is ontsuk szívünk szeretetét,

Hiába sok-sok ármány, lelkünknek vigasz,

Emléked egy teljes évig biztosan él.


Köszönjük, Karácsony, a száz meg száz csodát,

Lelkünk megtelt hálával, színekkel, fénnyel,

De nem hagy alább a csoda- s örömvárás,

Óvjuk kincseinket kezünk melegével.


Nézd, itt repül egy szépséges, kicsiny madár,

Amott hóember áll délcegen, boldogan,

A kék ég kristálytiszta, új havat szitál,

S mi csak úgy elmegyünk mellettük céltalan?


Lássuk meg a jót, a gyönyörűt, a szépet,

Ne féljünk attól, hogy nem lesz belőlük még,

Szívünkben babusgassuk a szeretetet,

S kinyílik a virág, melynek neve: remény.


2020

________________

MOLNÁR GÁL IRÉN

ÜNNEPVÁRÓ CSEND


a város csodát remél

Fény születik most;

hegynek fehérjén lobban

örömláng szívekhez ér.

2020

________________

SZABÓ JUDIT


Engedd a fényt ma

lelkedhez érni lassan,

múljon a sötét.


2020

________________

BUDAI ORSOLYA

ÚJ VILÁG


A csend muzsikál most,

éjszaka sző fehér álmokat:

puha szárnyakon érkezik,

s hópehely hintáz ágakon.


Béke illata szívekben időz,

apró kapillárisok ujjongnak,

s mosollyal telve hintenek

a holnapba szeretetmagot.


Új világ van ma születőben,

tér és idő hajlik a mostban,

s tiszta fényével formálja

széppé a jelent az isteni én.


2020

_______________

KRISTÓFNÉ VIDÓK MARGIT

ÜNNEPI FÉNYBEN


Suttog a fenyves,

álmodik csendben,

várja a percet

ünnepre kész.


Hófehér csipkén,

jégvirág diszkrét,

csúcsokon dicsfény,

aranylón ég.


Kristályos felhőn,

angyal hoz csengőt,

hangja száll erdőn,

szívekhez szól.


Egyetlen csillag,

fénye felvillan,

ragyogó tiszta,

reményt adó.


Várva várt óra,

mesélnek róla,

zengi a szózat,

Jézus jöttét.


A csendes éjben,

szeretet ébred,

újra hit éled,

béke vár rád.


Maradjon veled,

érezd mit jelent,

árad a zene,

dobban a szív.


Tartsd meg e kincset,

benne kell hinned,

karácsony hirdet,

igaz csodát.


2018

_______________________________________

___________________

Szerzők, alkotók:

Balazsits István, Budai Orsolya, Deák Éva, Egerszegi Évi, Gáll Júlia, Gant Elizabet, Gyergyói Edit, Horváth-Tóth Éva, Jurisin Szőke Margit, Kincses János, Kovács Ádám Máté, Kristófné Vidók Margit, Molnár Gál Irén, Papp Kinga, Somogyi Judit, Szabó Judit, Szakályné Nagy Irén, Tamás Andrea, Tóth Teodóra, Tövissy Judit, T. Papp Ágnes, Várhegyi IstvánSzerkesztette: Budai Orsolya

Képek forrása: Pinterest


____________________


KORTÁRS TÜKÖR

Irodalmi és Művészeti Magazin

-

www.orsolyabudai.com

-

https://budaiorsolya.blogspot.com