hu

Állatszimbólumok - A bagoly

2023.01.28

Á l l a t  S z i m b ó l u m o k
A  B A G O L Y,  M I N T  S Z I M B Ó L U M


A bagolyról alkotott hiedelemrendszernek is bőséges forrása lelhető fel a különböző népek kultúrájában. Lényegét tekintve, két oldal van jelen a köztudatban erről a misztikus állatról.
Az egyik a tudást, a bölcsességet, a szemmel láthatón túli világ megtestesítését, a női analógiákat, a Holdat és az éjszakát szimbolizálja. Így például, Pallas Athéné templomában bőséggel neveltek baglyokat, s a mai napig, maga az Istennő, valamint ez a madár a tudomány jelölője.
Egy másik oldal, ennek tulajdonképpen az ellenpólusa, tehát a magasabb tudástól való félelem alkotta meg ezt a képet a népek hiedelmeiben, mivel a sötétség-, az éj madaráról beszélünk. Maga a sötétség fogalma, megjelenése félelmet keltett bizonyos kultúrák körében - s mondhatjuk -, adott tudati szinten. Így például, a kereszténységhez kötődő boszorkányüldözések is nagyban felerősítették ezt a képzetet az emberekben, mivel a boszorkányok szintén kapcsolódtak a természetfeletti tudás, illetve az ezt megtestesítő madár szimbólumához. Ezzel ellentétben, mégis a halált, a végzetet, és számos negatívumot rendeltek hozzájuk. Valójában tudjuk, hogy a boszorkányok mély bölcsességgel rendelkező nők voltak, akik hozzáfértek önnön magasabb tudati szintű önmagukhoz, s természetesen, akkoriban ez is félelmet kelett adott hatalmi pozíciókban. Nem áramolhatott a népesség körében ez a bölcsesség, gyógyító erő, hiszen a felébredt tudat az uralhatóságot gátolta. (Ez nyilván, bizonyos szinten manapság is jelen van.)
Tehát, amint megfigyeljük, megtapasztaljuk, a sötétség nem félelemre, mint inkább a megismerésre ad okot, lehetőséget, így felsőbb tudati állapotainkba vezet, a mély, spirituális, szellemi igazságokat, lényeglátó, mágikus képességünket, gyógyító erőnket ébreszti fel bennünk. Amikor ezzel az állatszimbólummal csatlakozunk, önmagunk mélyebb rétegeibe jutunk.
A bagoly képét, szobrát szintén érdemes elhelyezni az otthonunk akár több területén. Így például (a Feng Shui szerinti) a tudás területén, a gyermek területén, de akár a karrier, vágyak, vagy éppen az egészség területén is kedvező hatást hozhat. Egyénileg kitapasztalható, hogy kinek milyen életterületen hoz önmagához leginkább illő fejlődést.
A baglyot egyébként minden kultúrában használták még különböző módokon. Úgymint, időjóslás, szülésközbeni védelem, megmentő, kovácsok szent madara, valamint számtalan babonaság megtestesítőjeként.
Megfigyelhető asztrológiai összefüggésben, hogy ebben az időszakban, tehát az éjszaka folyamán nagy mennyiségben van jelen a víz elem, ami szintén a tudás, a misztikum, a szellemi kapcsolódás, a bölcsességek áramlásának az analógiája, ugyanakkor a mélységek, félelmek, a fátyol mögötti világ is ide kapcsolódik, aki ebben az időszakban sokszor felvan, alkot, ebből merít.
(Egyébként, ebben az évben is ilyen típusú víz elem az egyik jelölő.)
Lényegében, a totem/szimbólum állatok esetében az a fontos, hogy mi magunk érezzünk rá, milyen üzenetet hoznak számunkra az alap analógiák vonatkozásában. Minél inkább önmagunkban rezgünk, ez annál tisztább meglátásokat szül. Ehhez a bagoly nagyban hozzá tud járulni, így bátran használjuk a fejlődésünk elősegítésére, és mi magunk döntsük, hogy melyik oldal tulajdonságait helyezzük előtérbe.


Szeretettel: Orsi


#meditáció #önfejlesztés #isten #legfelsőbbén #rezgésszint #motiváció #eredet #tudás #hála #állatszimbolika #szimbólumok #bagyoly #tudás #bölcsesség #tudomány #másikoldal #titkok #spiritualitás #teremtőerő
Kép forrása: Pinterest
Felhasznált források:
https://www.fenyorveny.hu/.../szimbolumok...

Legyél te az első, aki értesül az újdonságokról!