hu

Tárd a felszínre ÖnMagad

2022.10.09

Emberi l é t ü n k b e n    annyi  p o t e n c i á l  van, olyan sok l e h e t ő s é g g e l  érkezünk ebbe a világba, amit egy adott pontig, a 'fátyol' miatt nem látunk, tudunk. Vannak azonban fordulópontok, e n e r g e t i k a i   ö s s z e r e n d e z ő d é s e k, amikor elérkezik a folyamat azon állomása, amikor már  l á t j u k   az     ö s s z e f ü g g é s e k e t. Mindenkinek adott időben. M i n d i g   i d ő b e n!  Ehhez ki kell lépni a környezet, a társadalom diktálta mintákból, bár ezek is fontosak a felismerések szempontjából. Amíg azonban ezek a minták uralják az életet, elveszik a látást azoktól az utaktól, amik akkor nyílnak meg, amint levetkőzzük a korábbi gondolkodásmódot. Tisztán látszanak a horoszkópokban azok a K i n c s e k, amiket az adott inkarnációinkra hoztunk, ezeket azonban é s z r e  k e l l  vennünk, és  t u d a t o s a n  működtetnünk. Amíg más dolgokon (életeseményeken, embereken, szituációkon, gondolati sémákon stb.) van a fókusz, addig az a mély tudás, amit majdan másban is megélhetünk, korlátozottan tud megjelenni. F e l   k e l l    s z a b a d í t a n i  a  bennünk (mélyen) jelenlévő potenciált, A  f e l s z í n r e  kell  emelni, hogy kiteljesedjen, s ezáltal, a   l e h e t ő s é g e k   s z é l e s t á r h á z a   n y í l i k meg.


~Budai Orsi~


Ajánló

Köszönöm szépen kedves jelenléted! 

Legyél te az első, aki értesül az újdonságokról!